1. Polska 98 lotów
2. Wielka Brytania 30 lotów
3. Hiszpania 22 loty
4. Włochy 20 lotów
5. Niemcy 16 lotów
6. Grecja 10 lotów
7. Portugalia 8 lotów
8. Malta 4 loty
9. Cypr 2 loty
10. Czarnogóra 2 loty
11. Egipt 2 loty
12. Gruzja 2 loty
13. Izrael 2 loty
14. Norwegia 2 loty
15. Słowenia 2 loty
16. Turcja 2 loty
17. Ukraina 2 loty
18. Węgry 2 loty