1. Polska 62 loty
2. Wielka Brytania 20 lotów
3. Włochy 12 lotów
4. Hiszpania 10 lotów
5. Portugalia 8 lotów
6. Grecja 6 lotów
7. Niemcy 6 lotów
8. Malta 4 loty
9. Cypr 2 loty
10. Czarnogóra 2 loty
11. Norwegia 2 loty
12. Ukraina 2 loty